ROBERT DE KEERSMAECKER

Nog verder

van 03 februari 2019 tot en met 24 februari 2019

OPENING: 03 februari 2019 - OPENINGSRECEPTIE 14:00De verstedelijkte omgeving waarin we vertoeven, vormt het uitgangspunt van het werk van Robert De keersmaecker. Door de steeds weerkerende herhaling van deze urbane kenmerken vervaagt onze blik en nemen we afstand van onze omgeving. Met die afstand speelt Robert De keersmaecker. Hij tast daarbij onze grenzen van waarnemen af en laat ons verdwalen in het visuele.
Al wandelend en observerend fotografeert hij eerst die kleine specifieke urbane details die ons ontgaan. Uit die beelden selecteert hij daarna een visueel motief dat hij vervolgens omzet in een geschilderd beeld. Wat een schijnbaar onpersoonlijke wijze van schilderen lijkt, gebruikt hij juist om het visuele zo realistisch mogelijk te verbeelden. De soms onconventionele dragers versterken deze bijna reële voorstellingen en geven tevens een eerste aanzet tot confrontatie met ons eigen visueel geheugen. Er ontstaat een fascinatie waardoor we intensiever gaan kijken en dichter bij het beeld komen. Hierdoor worden we overtuigd, dat het inderdaad om een geschilderde urbane voorstelling gaat en kan de verdere herontdekking van details starten. Letterlijk blijven we nu stilstaan voor zaken waar we in het dagelijkse leven aan voorbij zouden gaan of zelfs onze blik zouden van afwenden. Door deze uitdrukkelijkheid van schijnbare objectiviteit confronteert hij ons met onze eigen gecreëerde visuele filter en tracht hij ons voorbij het alledaagse te brengen.