KARIEN DEROO

We've been awake for so long

van 28 mei 2016 tot en met 26 juni 2016

OPENING: 29 mei 2016 - Openingsreceptie: 14:00 - 17:00Karien Deroo gebruikt het klassieke portret en landschap om thema’s als de gemoedstoestand van innerlijke onrust en de zoektocht naar eigenheid weer te geven. Voorafgaand aan een energie die ons vleugels geeft of die ons kan beklemmen en uitputten, ervaren we, bewust of onbewust, in de onderbuik, een inwendige- en een maatschappelijke spanning. Deze tegengestelde spanningen en de hiermee gepaard gaande zoektocht, zijn zowel zichtbaar als voelbaar in de schilderstijl en het kleurgebruik van Karien Deroo. Aan de ene kant schildert zij met een gedetailleerde fijne stijl waarbij alles zeer minutieus weergegeven wordt. De neutrale eenkleurige gladde achtergrond waartegen alles geplaatst is, geeft daarbij een zachtheid en sublimerend effect bij het kijken. Daar lijnrecht tegenover staat het gebruik van dynamischere penseelvoering en contrasterende kleuren die visueel ruw en scherp snijden. Ook in haar kleurgebruik zit een dualiteit. De zachtere gladde in elkaar overvloeiende kleuren die sterk aansluiten bij het surreële en daar tegenover de meer groene, bruine en rode tinten van het expressionisme met sterke contrasten van licht en donker die de aardsheid en het ruwere van het innerlijke onbehagen naar voor brengen.      
Karien Deroo experimenteert daarnaast uitdrukkelijk met formaten. Een zelfde onderwerp wordt op een haast identieke manier op verschillende afmetingen herhaald. De invloed van het formaat op de visuele ervaring kan daarbij rechtstreeks ondergaan worden. Het intieme van het klein formaat waarbij de toeschouwer automatisch fysiek dichter bij het werk getrokken wordt, staat in rechtstreeks contrast met het grotere formaat waarbij meer afstand genomen moet worden. Hiermee geeft Karien Deroo een uniek inzicht in het schilderproces. Tenslotte worden de titels van de werken zorgvuldig uitgekozen en sturen daardoor bewust de kijkervaring van de toeschouwer.